Shërbesa online nuk është një koncept tepër i ri, por pas situatës së krijuar prej Covid-19, njohja dhe rëndësia e saj u shtua. Shkëndijë e mundëson këtë shërbesë në disa forma dhe platforma të ndryshme.

Programe dhe materiale të shumëllojshme, të sjella prej Shkëndijë mund t’i gjeni në Facebook, Instagram, Youtube dhe në Webisite-in në të cilin gjendeni.

Llojet e materialeve që do të gjeni në këto platforma janë: devocione, këngë, lojëra, video të animuara, konkurse, etj. Si pjesë e shërbesës virtuale dëshirojmë të përmendim edhe aplikacionin për fëmijë “Rojet nga Ankora”.

Ndihuni të lirë të përdorni materialet online për familjen apo kishën tuaj.  

Postime të ngjashme

Njoftim: Kampi Aventura 2023
Zyra e ardhshme
Konferenca ‘Fëmijë në Fokus’