Historia & Misioni Ynë

“Shkëndijë” është një organizatë shqiptare, e krishterë, jodenominacionale. Ajo është themeluar në vitin 2000 nga Rachel Wilson, misionare e krishterë (AoG) nga Britania e Madhe. Në maj të vitit 2010 është regjistruar në Gjykatën e Tiranës si fondacion jofitimprurës.

Shqipëria rrëmbeu zemrën e Rachel që në vizitën e saj të parë në vitin 1993, ku shërbeu në një projekt afatshkurtër për shpërndarjen e ndihmave humanitare me ‘LightForce International’. 

Duke shërbyer në atë kohë, ajo kuptoi më mirë nevojat e mëdha të këtij kombi. Kur misionit humanitar po i vinte fundi, ndjeu se roli i saj në Shqipëri ende nuk kishte përfunduar. Fëmijët e sotëm të Shqipërisë janë Shqipëria e nesërme! Me këtë mendim arriti në përfundimin se, mënyra më dobiprurëse për një ndryshim afatgjatë dhe shpresëdhënës në vend është investimi në jetën e fëmijëve shqiptarë.

Vizioni ynë përfshin veprimtarinë në të gjithë Shqipërinë dhe vendet shqipfolëse, me fokus të veçantë fëmijët dhe të rinjtë. Ne jemi përkushtuar t’u shërbejmë të gjithë fëmijëve, pa dallim feje, race, etnie dhe gjinie. 

Ne kemi bindjen e plotë që mund të sjellim një ndikim pozitiv në shoqërinë dhe komunitetin shqipfolës përmes aktiviteteve të ndryshme sociale, shpirtërore, edukative dhe argëtuese.

Motoja e Organizatës

“Të ndikojmë pozitivisht fëmijët shqiptarë dhe të ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë”

Misioni i Organizatës

Qëllimi i “Shkëndijë” është të ndihmojë në edukimin e fëmijëve shqiptarë në aspektin social, edukativ, moral dhe shpirtëror, bazuar në parime biblike. Kjo bëhet me qëllimin që fëmijët dhe të rinjtë të rriten si qytetarë me moral të lartë për të pasur ndikim pozitiv  për të ndikuar  në komunitetet e tyre. Pjesë e qëllimit është të shumëfishojmë efektin e punës sonë duke ndihmuar të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.

Tre objektivat tona kryesore:

  • Përpilim-zbatim i projekteve dhe i iniciativave në nxitje të njerëzve që punojnë me fëmijët në përmbushje e nevojave të tyre sociale, edukative, morale dhe shpirtërore duke ndikuar kështu edhe familjet shqiptare. (Aktivitete)
  • Përgatitja e njerëzve nëpërmjet trajnimit, për të qenë gati, të pavarur dhe efektiv në punën e tyre me fëmijët. (Trajnim)
  • Pajisja e të tjerëve për të punuar me fëmijët nëpërmjet prodhimit dhe publikimit të burimeve të ndryshme në gjuhën shqipe dhe duke siguruar materiale të shumëllojshme për aktivitete. (Burime)

Politika e mbrojtjes

Shkëndijë kujdeset dhe i jep përparësi mbrojtjes së fëmijëve. Më shumë mbi politikat tona të mbrojtjes mund të gjeni këtu 

Anëtarësi

VUSH (Vëllazëria Ungjillore Shqiptare)
‘Global Connections’

Iniciativa të përbashkëta dhe partnerët

Tryeza e rrumbullakët për mbrojtjen e fëmijëve
Fëmijë në Fokus
World Vision
Alo! Mik
Scripture Union UK dhe Kosova

Partners Albania

Radio
Iniciativa e Lutjes