Dhurime

Së bashku mund t’i japim krahë së ardhmes!

Faleminderit që dëshironi të bëheni pjesë e misionit tonë për të ndikuar pozitivisht jetën e fëmijëve shqiptarë.

Ju mund të dhuroni me një nga mënyrat e mëposhtme, duke u siguruar që në përshrim të jetë shënuar "DHURIM PËR SHKËNDIJË". Nëse ky dhurim është për një projekt specfik, shtojeni në përshkrim. P.sh.: Dhurim për "Shkëndijë"-Projekti "Splash"; Dhurim për "Shkëndijë"-"Kampi Aventura".

Dhuroni pranë zyrës tonë

Transaksion Bankar

Dhuroni përmes PayPal

Dhuroni pranë zyrës tonë

Adresa e Zyrës:

Rruga “Fadil Rada”, Nr. 78, Tiranë, Shqipëri

Orari Zyrtar:

Nga e hëna në të premte, ora 08:30 -16:30

Dhuroni përmes Transaksionit Bankar


Të dhënat e  llogarisë bankare 

Mbajtësi i nr. të llogarisë: ‘Shkëndijë OJF’     

Emri i Bankës: First Investment Bank (Fi-bank)               

Nr. i Llogarisë:   AL29 2151 1031 ALL1 0000 0724 1000             

IBAN: AL29 2151 1031 ALL1 0000 0724 1000  

Dhuroni përmes Paypal