Posta & Dërgimi 

Kur ju porosisni një apo disa produkte nga faqja jonë, sistemi ynë llogarit edhe tarifën e postës në rastet kur zgjidhni që porosia t'ju vijë në adresën tuaj në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoni. Tarifa e dërgimit me postë llogaritet sipas tabelës së mëposhtme.

  • Brenda tiranës

  • Jashtë Tiranës

  • Kosovë & Maqedoni

Tarifa e postës për dërgesat drejt Kosovës dhe Maqedonisë

Këto janë tarifat për dërgesat për në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Dërgimi i porosisë bëhet drejt adresës suaj pasi konfirmohet pagesa e porosisë suaj në faqen tonë. Tarifa llogaritet në lekë sipas kursit të konvertimit të monedhës euro të datës 10.05.2021

Pesha në kg

Tarifa postare në Euro

Tarifa postare në Lekë

0-2 kg

9.0 euro

1,110 lekë

2-3 kg

9.5 euro

1,1170 lekë

3-4 kg

10.0 euro

1,230 lekë

4-5 kg

10.5 euro

1,300 lekë

5-6 kg

11.0 euro

1,350 lekë

6-7 kg

11.5 euro

1,400 lekë

7-8 kg

12.0 euro

1,480 lekë

8-9 kg

12.5 euro

1,540 lekë

9-10 kg

13.0 euro

1,600 lekë

Tarifat e dërgimit me postë fillojnë nga:

  • 200 lekë brenda Tiranës
  • 300 lekë jashtë Tiranës
  • 9 Euro Kosova & Maqedonia
Deri në 2 kg qëndrojnë tarifat e mësipërme.
Për çdo kg më shumë, shtohet 50 lek për Shqipërinë ose 50 cent për Kosovën dhe Maqedoninë.