Kontakte

Adresa e Zyrës:

Rruga “Tahir Kadare”, shk. 3, kati 2, apt. 23, Tiranë, Shqipëri

Orari Zyrtar:

Nga e hëna në të premte, ora 08:30 -16:30