Sistemi i huadhënies është një shërbim që ju vjen në ndihmë me një shumëllojshmëri pajisjesh dhe mjetesh në punën tuaj me fëmijët, të cilat mund t’i merrni në përdorim, për të pasuruar aktivitetet tuaja dhe t'i riktheni ato kur ju përfundoni aktivitetin tuaj.

Ky shërbim mund të aktivizohet nëpërmjet një abonimi vjetor vetëm pasi t'ju jetë aprovuar aplikimi nëpërmjet një email-i konfirmues ose numrit tuaj të kontaktit.

Jemi të lumtur t’ju shërbejmë!

Aplikimi për Sistemin e huadhënies

Ju lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm nëse doni të aplikoni për produktet e sisemit të huadhënies.

01

Plotëso Formularin e Aplikimit

02

Kryej Pagesën

03

Plotëso Listen e Materialeve të Dëshiruara