Clone of Dhurim për Fondacionin Shkëndijë

Dhurimet tuaja shkojnë për të mbeshtetur shërbesën dhe punën e përditshme të stafit tonë. Ju faleminderit!

Shuma e sugjeruar: 5,000 L

Kategori: