Me 5 Nëntor organizuam konferencën ‘Fëmijë në Fokus’. Drejtues dhe punëtorë të fëmijëve dhe të rinjve nga shumë kisha dhe organizata të ndryshme të krishtera u mblodhën së bashku në Tiranë. Një pjesë e madhe e pjesëmarrësve u sfiduan veçanërisht nga sesionet në lidhje me botën shpirtërore të fëmijëve 0-5 vjeç. Në fund të konferencës, pjesëmarrësit zgjeruan kuptimin e tyre mbi shërbesat e fëmijëve/të rinjve dhe mësuan se si të integrojnë metoda më kreative në shërbesat e tyre. Ata dolën të inkurajuar dhe të gatshëm për t’i aplikuar mësimet e marra në punën e tyre me fëmijë. 

Autor

Postime të ngjashme

Njoftim: Kampi Aventura 2023
Zyra e ardhshme