4 të vërtetat (50 copë)

600 L

“4 të vërtetat fantastike” është një broshurë që prezanton në mënyrë të thjeshtë fëmijët me ungjillin. Në fund të broshurës është shënuar edhe lutja e shpëtimit.

Peshë 0.58 g/kg