4 të vërtetat (100 copë)

1,200 L

“4 të vërtetat fantastike” është një broshurë që prezanton në mënyrë të thjeshtë fëmijët me ungjillin. Në fund të broshurës është shënuar edhe lutja e shpëtimit.

Peshë 1.15 g/kg