Lutja e Zotit Broshure

L

Lutja e Zotit është një broshurë në të cilën është shënuar lutja e Zotit (Mateu 6:9-13) e ilustruar për fëmijë.

Peshë 0.005 g/kg