Manual për mbrojtjen e fëmijëve – Shqip

500 L

“Mbrojtje ndaj atyre që u shërbejmë” është një udhëzues praktik që përfshin politikat mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe të rriturve të cënueshëm.

Peshë 0.56 g/kg