4 të vërtetat (25 copë)

300 L

“4 të vërtetat fantastike” është një broshurë që prezanton në mënyrë të thjeshtë fëmijët me ungjillin. Në fund të broshurës është shënuar edhe lutja e shpëtimit.

Peshë 0.28 g/kg