10 hapa të mëdhenj

800 L

Kategori:

Një seri me 10 mësime për punën me fëmijët e moshës 6 – 12 vjeç.
USB-ja/link-u përmban udhëzime për përdorimin e materialit, Power Point-e, fonte për t’u instaluar, fletë pune, vargje biblike dhe pyetësor.

Peshë 0.02 g/kg