Dorashka të bardha (çift)

200 L

Dorashkat e bardha vlejnë për çdo masë. Mund të përdoren në dritë dhe në errësirë nën ndriçim UV.

Peshë 0.01 g/kg